Aktuality
22.4.2015 • 
Od 2.4.2016 začíná sobotní výcvik od 15:00 hod. !!!

 

  Kynologický klub Varnsdorf (dále jen KK Varnsdorf) je dobrovolným, otevřeným, sportovním a zájmovým sdružením. Jeho základním posláním je v souladu s cíli kynologické činnosti organizovat chov a výcvik psů a zabezpečovat jeho propagaci mezi širší veřejnost.
KK Varnsdorf je otevřen i pro jiné zájmové činnosti podobného charakteru.

Výcvikový den je každou sobotu od 15:00 hod.
 
Zde se seznámíte s organizací a průběhem výcviku, pod vedením zkušených kynologů.
Při první návštěvě je zapotřebí s sebou vzít očkovací průkaz, aby jste mohli doložit, že váš pes je náležitě očkován.
Hlavní výcvikář nebo jím pověřená osoba vás seznámí s postupem výcviku a podmínkami účasti na výcvikových dnech. Lze si dohodnout návštěvy i mimo výcvikový den.
  

        

              
  Poslední změna: 2016-06-13 16:08:16
Dne 4.6. 2016 jsme pořádali Krajskou výstavu a bonitaci německých ovčáků. 
Poslední změna: 2016-05-25 16:16:02
Dne 7.5.2016 proběhly na našem cvičáku zkoušky.

Brigáda 14.5.2016

Poslední změna: 2016-05-25 15:49:34
V sobotu  14.5.2016 jsme se sešli v hojné účasti na  brigádě.
Úklid  klubovny,  dřevo, sekání, příprava na výstavu.
Počasí nám přálo, udělalo se kus práce. Poděkovaní patří kantýně za oběd a občerstvení. 
Více ve fotogalerii.
Poslední změna: 2016-04-09 05:19:34

Ve dnech 4. - 5. 6 2016 se koná tradiční speciální výstava plemene NO.

Poslední změna: 2016-01-23 20:22:52
Obrany s figurantem  Ondrou Novotníčkem.