Přihláška

Kynologický klub Varnsdorf – Krajská spec. výstava NO (CAC) 2018
Číslo bankovního účtu: 201293612/0300 (potvrzení o platbě je součástí přihlášky)
Propozice a pokyny dostupné na http://www.kkvarnsdorf.cz/vystava-a-bonitace-no/