Výstava a Bonitace NO

Srdečně Vás zveme na Krajskou výstavu  (CAC) a Bonitaci NO 2018, konanou v Jiřetíně pod Jedlovou v termínu 2. – 3.6.2018 pořádanou Kynologickým klubem Varnsdorf.

 

Propozice

Krajská speciální výstava NO (CAC) 2. 6. 2018 a bonitace NO 3. 6. 2018

Obě akce posuzuje prezident KNO Ing. Jiří Novotný. Bonitační figurant Pavel Beer.

 • Místo konání: Sportovní areál Jiřetín pod Jedlovou.
 • Veterinární podmínky: při přejímce bude kontrolován platný očkovací průkaz.
 • Zařazení do tříd:

Dorost (6 – 12 měsíců) mladý (12 – 18 měsíců) dospívající (18 – 24 měsíců) pracovní (nad 24 měsíců) veteráni (nad 8 let)

 • Doklady nezbytné k účasti na výstavě: originál PP psa, výkonnostní průkaz.
 • Doklady nezbytné k účasti na bonitaci: originál PP psa, výkonnostní průkaz, doklad o zaplacení členských příspěvků KNO pro rok 2018, pro prodloužení chovnosti také doklad o předchozím zařazení.
 • Program výstavy v sobotu 2.6.2018: 7,30 – 8,30 přejímka psů, 9,00 zahájení
 • Program bonitace v neděli 3.6.2018 8,00 – 8,30 přejímka psů, 9,00 zahájení
 • Výstavní a bonitační poplatky: za 1. psa 300,- Kč, za dalšího psa 200,-Kč, nečlen klubu NO 400,- Kč (nelze pro bonitaci)
  • veterán 300,- Kč (po předvedení bude výstavní poplatek vrácen)
 • Trénink bonitace neděle 27. 5. 2018 od 15,00 hod. – poplatek 150,- Kč na místě
 • Poplatky uhraďte na účet č. 201293612/0300, variabilní symbol – tetovací číslo psa
 • Protest: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny Kč 500,- a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.
 • Všeobecná ustanovení: Výstava se koná podle platného výstavního řádu. Výstava je přístupná psům i fenám, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se vylučují háravé feny. Venčit psy lze pouze v prostorách označených pořadatelem. Každý majitel souhlasí s uvedením svého jména a adresy ve výstavním katalogu.

Přihlášky

 • V elektronické podobě: k vyplnění a zaslání zde: www.kkvarnsdorf.cz/prihlaska
 • V papírové podobě ke stažení zde: přihláška  –  vyplněné papírové přihlášky s dokladem o zaplacení zasílejte na adresu: Vojtěch Koudelka, Žitavská 1497, 407 47 Varnsdorf, tel.: +420 721 773 911